_____________________________________________________________

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.

Köszöntő

Közel három éve kezdtük el a családunk egyenesági kutatását Ádám fiammal. A rendkívül hiányos és sokszor egymásnak ellentmondó családi források összegyűjtése után az interneten történő "keresés" következett, majd a könyvtári és levéltári kutatás, mely számos - sokszor a XIX. századi forrásokban szereplő adatokat korrigáló - új információt eredményezett.

A rendelkezésünkre álló bőséges korabeli források alapján az év elején a kiinduló célt módosítottuk. Elkezdtük férfi ágon a család valamennyi ágának és ágazatának kutatását. Ez kezdetben sem tűnt egyszerűnek, és gyors eredményekkel kecsegtetőnek, hiszen a családnak hét ága van, s egyszerre négy ismert - Munkácsi, Ecsegi, Nagytályai, Bilkei - ágon is elindultunk, melyeknek Galgóczy Károly 1896-ban (Budapest, Pátria) megjelent SAJÓ-GALGÓCZI GALGÓCZY CSALÁD című munkája a kiindulópontja.


A rendelkezésünkre álló adatok kiegészítéséhez és rendszerezéséhez jelentős segítséget nyújtott Dr. Borovszky Samu Magyarország Vármegyéi és városai című sorozatának kilenc vármegyét bemutató kötetein túl Kempelen Béla, Kázmér Miklós, Gulyás Pál, Nagy Iván, Szinnyei József könyvei. Továbbá számos az Arcanum Kft. által készített adatbázis, melyek jelentős része már az interneten is elérhető.


2005. januártól néhány "hivatásos" családfakutató megbízásával felgyorsultak az események, az  adatok feldolgozása jelenleg is tart. A honlap áprilisi elindítását követően a "látogatóktól" kapott újabb és újabb információk alapján folyamatosan bővül a családfához tartozóan azonosított személyek száma is. Ezúton is türelmet kérek mindazoktól, akiknek az őseit viszont még nem sikerült megnyugtatóan a családfához illeszteni ...  

Köszönettel tartozom Galgóczi Károlynénak (Galgóczi Erzsébet írónő testvérének, Károlynak a felesége), az általa írt "Hlohoveci Boldogtalan, avagy a Ménfőcsanaki Galgóczi család története" című kéziratáért.  Az ebből készült kivonat itt olvasható, illetve a Ménfőcsanaki ághoz tartozó személyekre rákeresve itt található meg. 

Külön köszönettel tartozom Velvárt Andrásnak, a Response Kft. ügyvezetőjének és legfőképp az általuk fejlesztett Webezz site-építő rendszernek, amely lehetővé tette számomra, hogy átlagos - felhasználói szintű - számítástechnikai ismeretek birtokában elkészíthessem ezt a site-ot. András javaslatait követve tettem kísérletet arra, hogy életem első honlapja lehetőség szerint esztétikus is legyen.

 

Jelenleg a honlap napi 10-15 látogatót regisztrál. Átlagosan 23% a visszatérő látogató. Indulás óta a letöltött oldalak száma meghaladta a 12.000-et. Ezúton is köszönöm a látogatók kedves bejegyzéseit a Vendégkönyvben, illetve a Kapcsolat oldalon keresztül küldött hasznos visszajelzéseket és értékes információkat. Fentiek alapján lezártuk a teszt időszakot, a honlap átköltözött a "végső helyére": www.galgoczy.hu

 

Tisztelt Olvasó!


A honlap célját  - az elődök munkájának értékét és pótolhatatlanságát felismerve -  az alábbiak szerint fogalmazom meg:
   Egyrészt szeretném a Galgóczy Károly által 1896-ig összeállított
       családtörténetet közkinccsé tenni,
   Másrészt szeretném azt kiegészíteni az 1609-ben született István őseivel, valamint az
       elmúlt 110 év adataival.


A rendelkezésemre álló adatok alapján a honlap tartalmát folyamatosan bővítem, szükség szerint helyesbítem. A kezdeményezés „sikere” a látogatókon, így Önön is múlik:

   Azzal, hogy a vendégoldalon jobbító szándékkal közli a véleményét,

   Azzal, ha az Ön neve is Galgoci, Galgocsi, Galgóczi, Galgóczy, vagy a régies
       írásmódot használva Galgótzy, akkor felveszi velem a kapcsolatot,

   Azzal, ha megküldi a családhoz kötődő fotók, újságcikkek, könyvek, oklevelek
       másolatait, a tárgyak fényképeit amelyekkel gazdagíthatom az archívumunkat.

 

Üdvözlettel:

                          Galgóczi Antal

 

Módosítva: Budapest, 2005. november

Köszöntő   |   Genealógia   |   Családfakutatás   |   Családtagoknak   |   Lapajánló   |   Publikációk   |   Vendégkönyv   |   Elérhetőség