Családfakutatás / Munkácsi ág

Köszöntő   |   Genealógia   |   Családfakutatás   |   Családtagoknak   |   Lapajánló   |   Publikációk   |   Vendégkönyv   |   Elérhetőség

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.

_____________________________________________________________

Galgóczy György, az Istvánnak adományozott címeres levél közös adományosai és utódai közt a legidősebb fiútestvér.
1627-ben a Debreceni Református Kollégium növendéke. A Rákócziakkal került Munkácsra.

Leszármazottai (az ismert fiai): Mihály és István

Mihály, II. Rákóczi György feleségének Zsófia fejedelem asszonynak a kertésze, 1695-ben a város bírájaként halt meg.
Hűséges szolgálataiért Munkácson egy nemesi kúriát kapott, melyet az utódai örököltek.

István, akit a korabeli források csak „sánta Galgóczy”-ként emlegetnek. István fiát Györgyöt vallásos buzgalmáról ismerték, mivel II. Rákóczi Ferenc forradalmának leverését követő vallási üldöztetések során 1720-ban elvették a reformátusoktól a templomukat Munkácson. 18 éven keresztül az istentiszteleteket az ő csűrében tartották.


Mihály nevű unokája (kinek apja: István) II. Rákóczi Ferenc hadnagyainak egyike volt. 1703-ban és 1704-ben II. Rákóczi Ferenc csapatában harcolva bevették a gróf Auersperg parancsnoksága alatti – a német várőrséggel makacsul védett – munkácsi várat. Rákóczit – Móricz István hadnagy társával együtt – követte a felső táborba is (Lehoczky Tivadar, Bereg megye Monographiája I. k. 213, III. k. 440-446).

Munkács 1746-ban készült térképén – a nemesi kúriák között – özvegyének, Galgóczy Mihálynénak nevén van feltüntetve a nagyapjától örökölt kúria.
A nemesi kúria egyik részét 1788-ban, másik részét 1805-ben adta el a család a református egyháznak. Literáty János (aki a 1890-es években református lelkész Munkácson) közlése szerint a paplak és az iskola részben a nemesi kúria telkén, részben a volt csizmadia szín helyén épült fel.


A XVIII. század elején közepén a család Munkácson igen elterjedt és előkelő volt. Galgóczy Károly a helyi anyakönyvekből az 1890-es években jelentős részben kigyűjtette a Galgóczyakra vonatkozó adatokat. Ezen adatok alapján a XIX. század végére a családnak a munkácsi ága csaknem egészen kihalt.

Sajnos, mindeddig a család többi ágának kutatása során sem merült olyan adat, amely alapján élő személyt a munkácsi ághoz tartozóan azonosíthatnánk.

 

Várom az olvasók munkácsi Galgóczyakra vonatkozó információt és a jelenleg is Munkácson lakó Galgóczy / Galgóczi / Galgótzy családnevűek jelentkezését.