Családfakutatás / Mádi-Nagytályai ág

Köszöntő   |   Genealógia   |   Családfakutatás   |   Családtagoknak   |   Lapajánló   |   Publikációk   |   Vendégkönyv   |   Elérhetőség

Galgóczy Mihály, a törzsadományos hét testvér harmadika. Két unokája István és Benedek 1724-től 1732-ig folytatták le Zemplén megye előtt a nemességigazoló perüket, az ennek során használt okmányokból és tanúvallomásokból (Zemplén megye levéltára Protoc. I. pag. 60. an. 1724. Fasc. 5. nro. 519. és 579., an. 1732. Prot. II. pag. 189., an. 1732. Fasc. 17. nro. 69. állt össze a Mádi-Nagytályai ág családfája.

Az 1700-as évek közepén még főként a Zemplén megyei Tályán laktak, habár a törzsadományos Mihály az okmányokban „már” mádi lakosként szerepel, innen terjedtek el Szántóra (amely már Abaúj megyéhez tartozik), továbbá a Hegyalja vidéke más településeire.

Benedek – még nem azonosított – leszármazottai pedig Ung megyében éltek. A Mádi-Nagytályai ág családfája még töredékes, az időnként azonos településeken élő borsod megyei Ecsegi ág családtagjaival „keveredtek”, így bizonyára nem is hibátlan a két ág családfájának szétválasztása.

A tályai református templom anyakönyveiben található alábbi személyek beillesztése a jelenleg töredékesen ismert családfába még nem történt meg:


   András gyermekei:

 • Judit 1731. július 3.
 • Mária 1745. november 12.
 • Éva 1748. május 18.
 • Zsuzsánna 1751.
 • József 1757. január 3.

   János, első felesége Bodnár Erzsébet, gyermekeik:

 • János 1741 szeptember 11. (meghalt 1754),
 • Mária 1744. július 8. (férje Cselli István),
 • Erzsébet 1748. augusztus 31. (meghalt 1750),
 • István 1750. január 31.
 • Zsuzsánna 1751.
 • Judith 1755. február 8.
 • Erzsébeth 1757. február 1.
 • Sámuel 1759. január 2. (meghalt 1761.),
 • András 1760. november 17. Sámuel 1763. március 30.

        Második felesége Juhász Zsuzsanna, gyermekeik:

 • János 1768. április 02.
 • Mária 1770 február 28.

   Mihály (meghalt 1788), fia

 • Mihály 1768. augusztus 27 (meghalt 1783)

   Zsigmond, felesége Kocsy Sára, gyermekeik:

 • István 1774. február 9.
 • Zsigmond 1775. augusztus 1.
 • Pál 1778. február 12.

   Mihály, felesége Benedek Sára, leányuk:

 • Klára 1774. szeptember 12.

   Pál, felesége Kovács Borbála, leányuk:

 • Mária 1775. március 14.

   Sámuel (meghalt 1815. április 11.), felesége Szabó Mária (esküvő 1779. április 21.),
       gyermekeik:

 • Sámuel 1780. február 28.
 • Juliánna 1782. február 16.
 • Eszter 1786. augusztus 27. (meghalt 1788.)
 • Eszter 1789. május 9. (esküvő 1810. február 9., férje Szathmári József)
 • Juliánna 1797. szeptember 12. (esküvő 1816. augusztus 25. Pere, férje Szentpétery József)

   Sámuel, felesége Kelemen Zsuzsánna (esküvő 1796. február 08.), leányuk:

 • Klára 1806. július 05.

   Pál (meghalt 1829. június 17.), felesége Miklósy Zsuzsánna, gyermekeik:

 • Debora 1823. december 13.
 • Gedeon 1826. április 3. (meghalt 1828. január 21.)
 • Boldizsár 1828. március 10. (meghalt 1829. november 21.)

 

Ung megyébe, Mogyorós községbe a család az 1670-es évek táján származott át. Nemességét itt is igazolta az Ungváron tartott 1775. május 18-i közgyűlés jegyzőkönyve szerint (36. oldal). Az igazolást Mihály és fiai kezdeményezték, akik a nagyhalászi lakos (Szabolcs megye) Galgóczy Benedektől származtatták magukat. Keresetüket Benedek testvérének Ferencznek (aki Zemplén megyében Mádon lakott) nemesség-élvezetével is bizonyították.

Az igazolás kiadásakor 1775-ben Mihály – gyerekeit kiskorúként hátrahagyva –  már nem élt, ezért azt Miklós fia vette át. Korabeli okmányok szerint Mihálynak két feleségétől (nevüket nem ismerjük) hét fia született:

   Az elsőtől István (fiatalon meghalt), Miklós, András és Ádám (fiatalon meghalt), 

   A másodiktól Mihály, György és János (fiatalon meghalt).

 

Az Ung megyében élő családtagok 1890-ben:

   László Mátyuczon, a mátyuczi és vajkóczi református egyházak gondnoka,

   Dániel Kerészen,

   István és néhány rokona Mogyoróson kisebb birtokos volt,

   Károly (született 1844. június 18., Tarnócz – Ung megye) Ungváron,

 

Az egyes személyekre és leszármazottaikra vonatkozó információk a „Családtagoknak” szóló oldalon keresztül a „Keresse meg Ön is őseit”, illetve a „Teljes családfa” oldalakon kereshető meg.

 Várom az olvasók mádi, tályai, szántói, illetve hegyaljai Galgóczyakra vonatkozó információt a fenti töredékek családfába illesztéséhez, továbbá a jelenleg is
ott lakó Galgóczy / Galgóczi / Galgótzy családnevűek jelentkezését.

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.

_____________________________________________________________