Családtagoknak / Családkutatás Szlovákiában, nevesítetlen földek

Családkutatás Szlovákiában (egykori Felvidék), nevesítetlen földek

 

A nevesítetlen föld olyan ingatlan, amelynek jelenleg nincs tulajdonosa. Például az utolsó ismert tulajdonos halálát követően nem volt hagyatéki tárgyalás. Az örökösök, augusztus végéig kérhetik a hagyatéki tárgyalás felújítását. A kérelmezőnek a tárgyalás során igazolnia kell az örökösi mivoltát, erre a magyar állampolgárok ugyanúgy jogosultak, mint a szlovák állampolgárok.

 

 

Előzmények

 

1948-1989 között Csehszlovákiában a földeket és erdőket általában termelő szövetkezetek és állami gazdaságok használták. Jogilag a termőföldek és az erdők nem voltak államosítva, de gyakorlatilag a tulajdonosok nem gyakorolhatták tulajdonjogukat.

A tulajdonos halálát követően az örökösök többnyire nem is jelentkeztek, mert nem látták értelmét annak, hogy az állam által használt ingatlant igényeljék.

 

 

A rendszerváltást követő időszak napjainkig

 

A rendszerváltás után, rengeteg ingatlan tulajdonjogát kellett rendezni. 1995-ben született az a törvény, amely 2005-ig rendezné Szlovákiában a teleknyilvántartást. Minden községben alakult egy bizottság, amelynek az a célja, hogy rendezzék a tulajdon viszonyokat. A folyamat már végéhez közeledik. Azok az ingatlanok, amelyek tulajdonos nélkül maradtak bekerültek az úgynevezett nevesítetlen földek listájára.

Jelenleg csak Szlovákia területének mintegy a felére készült el a lista. A befejezés időpontja ismeretlen, így csak az a biztos, hogy kevés ideje marad a tulajdonosoknak, illetve azok  örököseinek arra, hogy jelentkezzenek.

 

 

Amennyiben lehet, hogy érintett, kezdje ezzel

 

Az eddig elkészített listát a Geodéziai és Kataszteri Hivatal nyilvánosságra hozta interneten. Ugyanabból az adatbázisból lehet magyar nyelven is keresni az Új szó napilap honlapján. Az adatbázis azonossága ellenére lényeges különbség van a két kereső portál között:

  Az Új szó honlapján lehet töredéknévre is keresni, de nem lehet Szlovákia egész területén keresni

  A hivatalos portálon nem lehet keresni töredék szóra, de lehet az egész állam területén keresni, az eredmények listáján ott van egy plusz mező: Porad. č. spoluvlastníka na liste vlastníctva - ez a társtulajdonos sorozat száma. Ebből arra lehet következtetni, hogy kb. hány tulajdonos az adott ingatlanon. A közbirtokossági tulajdonokon lehet több száz tulajdonos.

 

A két ingyenes portálon csak a tulajdon létezésére lehet kérdezni. Sajnos nem lehet megtudni, hogy a talált tulajdon lapon (List vlastníctva) hány parcella van, milyen típusú és milyen nagyságú.
A
Kataszter portálon ezeket is meg lehet tudni, de ez a szolgáltatás már nem ingyenes. A szlovákiai ingatlan nyilvántartás csak a regisztrált használóknak hozzáférhető. Magyar állampolgároknak a regisztrációs díj 1000 korona.

Köszöntő   |   Genealógia   |   Családfakutatás   |   Családtagoknak   |   Lapajánló   |   Publikációk   |   Vendégkönyv   |   Elérhetőség

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.

_____________________________________________________________