Családfakutatás / Ecsegi ág

Köszöntő   |   Genealógia   |   Családfakutatás   |   Családtagoknak   |   Lapajánló   |   Publikációk   |   Vendégkönyv   |   Elérhetőség

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.

_____________________________________________________________

Galgóczy Márton, az Istvánnak adományozott címeres levél közös adományosai és utódai közt a második fiú. Miskolcon lakott és Borsod megyében Sajó-Ecsegen és Senyén voltak birtokai.

Felnőtt életének jelentős részét azonban a török elleni fegyveres harcokban töltötte. Wesselényi Ferenc fő-, és Iványi Fekete László alkapitánysága alatt, a füleki várőrség vitéze volt.
Salamon Ferenc „Magyarország a török hódítás korában” című művében kiemelte, hogy az 1630-50 közötti időszakban – különösen Borsod megyében és főként a Sajó vidékén - sok község elpusztulását a török és magyar részről többszörösen beszedett sarc okozta. Borsod megyét és vidékét I. Rákóczi György forradalma is nagymértékben sújtotta.

Elsőszülött fia István özvegye elzálogosította a Borsod megyében Sajó-vámoson és Sajó-Pálfalván lévő birtokot, így dédunokája, István nősülésével Zemplén megyébe, Tályára költözött, ahol az Adorjányi (másként Horkay) részről birtoka volt (Borsod megye levéltára, sub. G. 1747. Spec. Prot. XVII, fasc. XXV. nro. 1484. frusta 35.: Galgóczy István és érdektársai zálogvisszaváltó pere Natternanti Mária, Aszalai Ferencz özvegye ellen).

Miskolcról és Borsod megyéből a XIX. század végére a család szinte teljesen „kifogyott”. Galgóczy Károly az 1890-es évek elején az anyakönyvekből összegyűjtötte az ecsegi ágnak:
   Tályára elszakadt leszármazottainak - István, József , Gábor, Lajos és Ferdinánd, s
       azok gyermekeinek adatait,
   továbbá a Sárospatakon élt Dániel, Imre, Károly és Gyula, valamint
       azok leszármazottaira vonatkozó információkat.

 

Az egyes személyekre és leszármazottaikra vonatkozó információk a „Családtagoknak” szóló oldalon keresztül a „Keresse meg Ön is őseit”, illetve a „Teljes családfa” oldalakon kereshető meg.

Sajnos idáig a család többi ágának kutatása során sem merült olyan adat, amely alapján élő személyt családtagként azonosíthatnánk az ecsegi ághoz tartozóan.

 

Várom az olvasók miskolci, tályai, sárospataki Galgóczyakra vonatkozó információt
és a jelenleg is ott lakó Galgóczy / Galgóczi családnevűek jelentkezését.