Újdonságok:

Family tree research / Bilke line The English version of the site has been ready with the following new pages (Munkacs line, Ecseg line, Transylvania branch, Nagykoros branch, Mad Nagytalya line, Bilke line, Galgoczi family of Menfocsanak, Whose place is still missing). A honlap angol változata is elkészült a következő új oldalakkal (Munkácsi ág, Ecsegi ág, Erdélyi ágazat, Nagykőrösi ágazat, Mádi-Nagytályai ág, Bilkei ág, Ménfőcsanaki Galgóczi család, Akiknek keresem a helyét) 2006. augusztus 27
Érdekességek "Talán nincsennek véletlenek. Gyermekkorom első 12 évét úgy töltöttem, hogy két szigorú címer figyelte életem, s csodálkozva merengtem én is a családi címereket nézve ..." A lap alján, további három családtagok által használt pecsétnyomó fotója látható. (Módosítva: 2006. március 06.)
Levéltári másolatok További 21db., köztük számos viaszpecséttel ellátott XVIII-XIX. században keletkezett irat a család különböző tagjaira vonatkozóan. (Feltöltés időpontja: 2006. február 18.)
Welcome The English version of the site has been launched with the main pages (Welcome, Genealogy, Family tree research, For family members, Links, Publications, Guest book, Availability) A honlap angol változata is elindult a fő oldalakkal (Köszöntő, Geneológia, Családfakutatás, Családtagoknak, Lapajánló, Publikációk, Vendégkönyv, Elérhetőség) 2006. január 22.
Lapajánló Csoportosított linkek - Családok történetét bemutató további oldalak, Kutatást segítő specifikus kereső motorok, Keresés adatbázisokban, "Fekete bárányok" kutatása, Családfakutatást támogató tematikus oldalak, Vármegyék térképei és leírásai. (Módosítva: 2005. december 06.)
Köszöntő Jelenleg a honlap napi 10-15 látogatót regisztrál. Átlagosan 23% a visszatérő látogató. Indulás óta a letöltött oldalak száma meghaladta a 12.000-et. Ezúton is köszönöm a látogatók kedves bejegyzéseit a Vendégkönyvben, illetve a Kapcsolat oldalon keresztül küldött hasznos visszajelzéseket és értékes információkat. Lezárult a teszt időszak, a honlap a "végső helyére" költözött: www.galgoczy.hu (Módosítva: 2005. november 26.)
Keresse meg Ön is az őseit Az oldal - a felhasznált források megnevezésével együtt - 351 névvel bővült. Jelenleg már 687 személyre vonatkozóan tartalmaz információkat. További érdekességek és új adatok találhatóak számos, már korábban kereshető személyre vonatkozóan is. Az információk az adatbázis 2005. októberi állapotának felelnek meg. (Módosítva 2005. november 9.)
Teljes családfa A családfa az áprilisi állapothoz képest kiegészült a GALÁNTAI és a MÉNFŐCSANAKI ággal, továbbá a JÁNOSHALMAI ágtöredékkel. Az oldalon látható információk az adatbázis 2005. októberi állapotának felelnek meg. (Módosítva 2005. november 8.)
Ménfőcsanaki Galgóczi család A „Hlohoveci Boldogtalan” Galgóczi Erzsébet volt, aki előszeretettel írt magának leveleket. Többet is találtam a hagyatékban a nyolcvanas évekből. Galgóczi Erzsébet már a hetvenes években elkezdett foglalkozni családja történetével. Amint a kézírása is mutatja elment Galgóczra megnézni a névadó várost. A város levéltárába nem jutott be, pedig ekkor már ismerték a nevét Csehszlovákiában. Írói körúton is volt, az Úszó jégtábla című filmjéért Arany Prága díjat kapott. Komolyan érdekelte a családja története, több írásában is találkozunk vele (Ezer év, ezer ember vagy Hűség a múlthoz). Nyilatkozatait végigkíséri az a szándék, hogy megírja az „utolsó parasztot”, benne a családja történetét, de mindig volt más téma, amit fontosabbnak tartott. Családi összejöveteleken gyakran volt szó rokonokról, időnként össze is számolták őket, 90-től 300-ig is eljutva, de ha rákérdeztem, hogy ki, kinek a rokona, vagy ki volt a nagyapjuk, esetleg a dédapjuk és annak a testvérei, arra már senki sem emlékezett. (Feltöltve: 2005. augusztus 27.)
Családnévtörténet A Galgóczy elnevezés gyökereit egyrészt a nyitra megyei Galgócz (Freistadl) városánál, másrészt Borsod megyében Sajógalgócznál kereshetjük. Kezdetben kézenfekvőnek tűnhet, hogy a családnév eredetét az utóbbinál keressük, hiszen a „szűken vett család” alapítási ideje és vidéke összeesik a magyarországi reformáció terjedésével. Feltöltve: 2005. augusztus 20.
Bilkei ág Galgóczy Pál, a közös adományos fiútestvérek legfiatalabbika szintén a Rákóczyakkal került Bereg megyébe. Ilosvay Gábor és Bilkei Anna leányával, Ilosvay Borával történt házasságkötését követően bilkei lakos lett. 1688-ban Bereg megye helyettes szolgabírájává, 1689-ben esküdtté választották. A forradalom kezdetekor két sógorával – Ilosvay Bálinttal és Imrével – azonnal csatlakoztak. Dolhay György főkapitány alatt a huszti várban kezdte meg a szolgálatát (II. Rákóczy Ferenc levéltára. Had- és Belügy I. k. 348. l.). 1711-ből származó iratban még élő személyként említik. (Feltöltve: 2005. július 17.)
Akiknek keresem a helyét Jelenleg további két jelentős szálon is folyik a kutatás, amelyek sikere esetén a családfa újabb ismert ággal/ágazattal fog kibővülni (Módosítva: 2005. július 10.)
Családtagoknak A családtörténet kutatásának befejezése csak a távoli jövőben várható, még számos messzire vezető nyitott kérdést kell megvizsgálni. Ezek legizgalmasabbika, hogy találunk-e megfelelően alátámasztott kapcsolatot az Aba nemzetséghez tartozó Galgóczy-ággal (Dr. Karácsonyi János: Magyar Nemzetségek a XIV. század közepéig, Budapest 1900., kiadta a Magyar Tudományos Akadémia). (Módosítva: 2005. július 9.)
Mádi-Nagytályai ág Galgóczy Mihály, a törzsadományos hét testvér harmadika. Két unokája István és Benedek 1724-től 1732-ig folytatták le Zemplén megye előtt a nemességigazoló perüket, az ennek során használt okmányokból és tanúvallomásokból állt össze a Mádi-Nagytályai ág családfája. (Feltöltve: 2005. július 03.)
Nagykőrösi ágazat Galgóczy János, Márton és Lukács Zsuzsanna fia, az első ős aki Nagykőrösre költözött. Őt tekintjük a Nagykőrösi ágazat törzsatyjának. A múlt homálya fedi, hogy mi történt az apja számos, Miskolc közeli településeken lévő birtokával (Ecsegh, Senye, Sajó-Vámos, Sajó-Pálfala). A XVIII. század közepére a Nagykőrösi ágazat családtagjai jelentős vagyonnal már nem rendelkeztek, a korabeli birtokok jelentős része ekkorra már elveszett, a „nemesi öntudat” azonban maradt. (Feltöltve 2005. június 26.)
Erdélyi ágazat István Borsodból költözött Erdélybe. Előbb Marosvásárhelyen a határőrségben töltött huzamosabb időt, majd Magyar-Frátán lakott. Leszármazottai Háromszék és Hunyad vármegyékben szóródtak szét. A családnév "tz" változa, a Galgótzy írásmód gyakori az ágazaton belül. Előnévként a "de Marus-Vásárhely", a "de Nagy-Ajta" és a "de Kövesd" változatot is használták. (Feltöltve: 2005. június 11.)
Ecsegi ág Galgóczy Márton, a második legidősebb fiú Miskolcon lakott és Borsod megyében Sajó-Ecsegen és Senyén voltak birtokai. A leszármazottai közül többen Tályán, illetve Sárospatakon éltek. (Feltöltve: 2005. június 05.)
A család Munkácsi ága Galgóczy György, a törzsadományos utódai közt a legidősebb fiútestvér a Rákóczyakkal került Munkácsra. (Feltöltve: 2005. június 04.)
Családfakutatás A Galgóczról, illetve Sajógalgócról származó család, a törzs-ősnek tekintett István halála után hét törzságra oszlott (Feltöltés időpontja: 2005. június 04.)

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.